Leverans inom 1-3 dagar  ●   Fri frakt över 500:-  ●   Trygga betalsätt

Riddgems nyhetsbrev

Prenumerera och bli först att ta del av nyheter och erbjudanden


HTML   TEXT

Vilka är online?

Det är nu 30 gäster och 
42 medlemmar online

Granater

Granater

Egenskaper

Mineral grupp: Silikater
Kemi: X3Y2 (SiO4)3X , Där X kan vara Ca, Mg, Mn, Fe etc, Och Y kan vara Al, Fe, Cr etc (parametrar som påverkar färg och densitet)
Färg: Färglös, gul, gul-grön, grön, röd, rosa-röd, svagt rosa, violett-röd, brun, svart (generella färger)
Kristallsystem: Isometrisk (kubisk)
Mohs hårdhet: 6,5-7,5
Ljusbrytning: 1,730-1,895
Dubbelbrytning: Ingen
Densitet: 3,55-4,33

Information

Kan förväxlas med 

Väldigt många ädelstenssorter övergripande sett, eftersom de finns i så många färger. Röda kan förväxlas med rubin, grön med smaragd och så vidare.

Behandlingar

I normal fallet behandlas inte Granater. Dock pratas och ryktas det om olika behandlinga som värme, bestrålning och diffusion. Sannolikt har det gjorts/görs det behandlingar för att förbättra speciellt dyra sorter som demantoid och tsavorit. Mer troligt är dock att bli utsatt för simultanter och dobletter av olika slag.

Lämpliga instrument för ID

Polariskop är viktigt och användbart eftersom granater har kubisk kristall form och är Isotropa. Betänk dock att även Spinell är detsamma. Väldigt många förväxlingsbara ädelstenar kan dock redan med polariskop sorteras bort.

Refraktometer är också viktigt verktyg eftersom granater inte har dubbelbrytning och ofta har mycket höga brytningsindex. 

Hydrostatisk vägning för att ta fram densitet säger också mycket i detta sammanhang då granater ofta har höga värden. Dessa varierar dock kraftigt beroende på kemisk sammansättning.

Mikroskop/lupp har som alltid sin givna plats och flera granat sorter har väldigt specifika inneslutningar. Ett bra exempel på detta är demantoiden och dess ”Horse Tail” innelsutning som närmast ger ett diagnostiskt test på denna ädelsten.

Kända fyndplatser

Stor grupp med många fyndplatser. Sällsynta sorter kan dock finns på bara enstaka platser. Sålunda har Tsavorit bara hittats i Tsavo, Kenya, med något undantag.

Kuriosa/Övrigt

Granater som grupp är mycket stor och delas in i två serier, Pyralspit och Ugrandit. 

Dessa serier indelas i sin tur i undergrupper. För Pyralspit är dessa Pyrop, Almandit och Spessartit. Ugrandit har undergrupperna Grossular, Andradit och Uvarovit. 

Dessa undergrupper utgör också egna ädelstenssorter samt varianter av dessa sorter betecknas i handeln som egna/annan sort. Exempelvis är ädelstenssorten Hessonit Granat en variant av Grossular. 

Vidare är det vanligt med blandning eller sammansmältning av ”undergruppssorter”, där Rodolit är ett exempel på granatsort som ligger mellan Pyrop och Almandit. 

För att beskriva Granater som övergripande sort använder man generell kemisk formel: 

X3Y2 (SiO4)3X

Där X kan vara Ca, Mg, Mn, Fe (påverkar färg och densitet)

Där Y kan vara Al, Fe, Cr (påverkar färg och densitet) 

Färgväxlande granat förekommer både som ”egen sort” och som variant av andra sorter. Vilka i sin tur kan vara variant av en så kallad ”undergruppssort”. Här på Riddgem har vi en sådan ”krånglig” variant i form av ”färgväxlande malaya granat”, se nedan.

Läs/lär mer om Granater, klicka länkningar nedan för respektive sort (OBS! Endast engelska och kom ihåg att klicka på bakåt knapp i din webbläsare när du vill tillbaks till Riddgem).

Sorter/Varianter

Almandine- An iron-aluminium Garnet.

Almandine-Pyrope- Garnets intermediate between Almandine and Pyrope.

Rhodolite- A rose-red variety of Garnets from the Almandine to pyrope series.

Andradite- A calcium iron garnet.

Demantoid- A green variety of andradite.

Melanite- A black variety of andradite.

Topazolite- A yellow-brown variety of andradite.

Andradite-Grossular- Garnets intermediate between andradite and grossular.

Mali Garnet- Grossular-andradite type garnet from Mali, West Africa.

Grossular- A calcium aluminium garnet.

Hessonite- A golden orange to brown variety of grossular.

Hibschite- A grossular containing hydroxyl ions.

Hydrogrossular- A grossular containing hydroxide (OH).

Transvaal Jade- A compact green massive jade-like variety of grossular.

Tsavorite- An emerald-green variety of grossular.

Malaia Garnet

Pyrope- A magnesium aluminium garnet.

Chrome Pyrope- A violet chrome-bearing variety of pyrope.

Pyrope-Spessartine- Garnets intermediate between pyrope and spessartine

Umbalite- A light pink to purple pyrope, originally from the Umba River, Tanzania.

Spessartine- A manganese aluminium garnet.

Uvarovite- A calcium chromium garnet.

Nedan ser ni exempel på medlemmar i granat gruppen med olika renhet och färgvariationer 

Det finns inga produkter i denna kategori.