Svenska  English  

Sandsten

Sandsten är en sedimentär bergart bestående av "sandkorn" av i detta fallet kvarts, men kan också vara annat mineral. 

Läs/lär mer om kvartser under "Ädelstensinformation"

Du har IP-adress: 54.196.8.177