Svenska  English  

Skutterudit

Skutterudit är en relativt sällsynt Kobolt Arsenid (jmf sulfid) med varierande innehåll av Nickel och Järn. Samlarstuffer från marknader kommer ofta från Marocko men mineralet upptäcktes först i Norge (Skutterud). 

Läs/lär mer om  Skutterudit

Du har IP-adress: 54.196.8.177