Svenska  English  

Vanadinit

Vanadinit är uppskattad för sin vackra lystrande färg och mycket eftersökt av mineral samlare. Ofta kommer stufferna från Marocko men finns även på flertal andra platser. 

Läs/lär mer om  Vanadinit
Du har IP-adress: 54.225.47.124