Svenska  English  

Purpurit

Purpurit är ett manganfosfat mineral. Det har fått sitt namn av latinets "Purpura" vilket refererar till dess färg. Purpurit har en mycket slående attraktiv färg och om inte det här matrialet vore så ovanligt och sällsynt så har det antagits kunna bli en mycket populär ädelsten. 

Läsa/lära mer om Purpurit
Du har IP-adress: 54.224.49.217