Svenska  English  

Kunzit CE

Spodumen i formen av Kunzit  Kattöga är en variant av kunzit som också har kattögeeffekt vid belysning.

Läs/lär mer om Spodumen  under "Ädelstensinformation"  ...,
Du har IP-adress: 54.161.92.49