Svenska  English  

Sinhalit

Egenskaper

Mineral grupp: Sinhalit
Kemi: MgAlBO4
Färg: Färglös, Brungul, GrönBrun, Brun
Kristallsystem: Ortorombisk
Mohs hårdhet: 6-7
Ljusbrytning: 1,665-1,712
Dubbelbrytning: 0,036-0,042
Densitet: 3,46-3,50

Övrigt

Mycket sällsynt och hittades så sent som 1952 och Sri Lanka var länge enda fyndplatsen. 

Läs/lär mer om Sinhalit under "ädelstensinformation"

Du har IP-adress: 54.161.92.49